Algemene voorwaarden Hoogendam MTC

Hoogendam Medisch Training Centrum streeft naar een goede kwaliteit van zorgverlening. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de volgende informatie:

 1. Afspraken moeten minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak mondeling/telefonisch worden geannuleerd. Als u binnen 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze altijd aan u doorberekend. De kosten zijn 75% van het geldende consulttarief. Let op: deze nota is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit is een landelijke maatregel, waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmachtssituatie.
 2. Het is aan te bevelen uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie/manuele therapie vóór de intake door te nemen. Verandering in uw verzekering? Geef dit dan a.u.b. direct door.
 3. Als uw zorgverzekeraar de kosten voor de gevolgde behandelingen niet vergoedt (bijvoorbeeld als u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent), bent u persoonlijk aansprakelijk voor de gemaakte kosten. Deze moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn.
 4. Het is in alle ruimtes verboden te roken.
 5. Honden zijn verboden in onze praktijk, met uitzondering van blindengeleide- of hulphonden .
 6. Het is verboden mobiel te bellen in de praktijk (anders dan in overleg met de directie).
 7. Hoogendam Medisch Training Centrum is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in onze gebouwen of binnen de directe omgeving van onze gebouwen bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 8. Geregistreerde (patiënt/cliënt)-gegevens behandelen wij conform het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 9. Als u het niet eens bent met de door Famed in rekening gebrachte kosten, kunt u dit direct bij Famed melden, zonder eerst overleg te hebben met één van de medewerkers van de praktijk. Famed is onze financiële partner, waarvan u een nota kan krijgen, die wij niet direct bij de zorgverzekeraar kunnen declareren.
 10. Als de patiënt/abonnementhouder in de zaal traint, terwijl er geen begeleiding is, is dit voor eigen risico.
 11. Bij vermoeden van (kinder)mishandeling of seksuele intimidatie zullen wij dit melden bij uw huisarts.

Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed dit kenbaar te maken bij uw behandelend fysiotherapeut en/of een vertrouwenspersoon. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure volgens het KNGF ( Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Alle informatie kunt u vinden op www.KNGF.nl Of via telefoon: 033–4672900 (U wordt doorverbonden).