Orthopedische revalidatietraining
Hoogendam Medisch Training Centrum beschikt over de revalidatieapparatuur van Monitored Rehab Systems (MRS). Deze apparaten zijn ontwikkeld door fysiotherapeuten en bewegingswetenschappers en lijken op de fitnessapparatuur in de sportschool. Het unieke aan MRS is dat u tijdens het trainen direct feedback krijgt op een monitor die op het apparaat is aangesloten. Hierdoor kunt u met behulp van MRS op een effectieve manier stabiliteit, coördinatie, gewrichtsgevoel en kracht trainen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de functionele stabiliteit van onder andere de rug, het enkel-, knie- en schoudergewricht optimaal te beïnvloeden. De vele oefenvariaties zorgen ervoor dat wij een uniek appèl kunnen doen op de grondmotorische eigenschappen zoals coördinatie, snelheid en kracht hetgeen voor herstel van een verstoorde gewrichtsfunctie essentieel is.
Wij testen een patiënt op verschillende momenten tijdens zijn/haar revalidatieproces. Met behulp van deze gegevens kunnen wij het behandelplan evalueren en eventueel aanpassen. Op deze manier kunnen wij voor iedereen een individueel revalidatieprogramma samenstellen en zijn wij in staat de resultaten van een revalidatie inzichtelijker te maken voor bijvoorbeeld de verwijzer ((huis)arts, orthopeed).

Oncologische revalidatietraining

De oncologische revalidatietraining is een programma welke wij hebben ontwikkeld voor mensen die kanker hebben (gehad) en die ondersteuning behoeven of wensen bij hun fysieke herstel. De revalidatietraining is bedoeld voor kankerpatiënten die na de primaire behandeling(en) willen werken aan hun herstel en het vinden van een nieuw evenwicht in hun leven. Het programma is stapsgewijs opgebouwd en individueel afgestemd op de mogelijkheden en klachten van de deelnemers. Het programma bestaat uit conditieverbetering door lichaamstraining, lotgenotencontact, educatie en voorlichting.

Om deel te kunnen nemen aan het programma dient u een verwijzing te hebben van uw behandelend specialist of huisarts.

  • de behandelfase: de operatie, bestraling en/of chemotherapie kan allerlei ongemakken met zich meebrengen waarbij de fysiotherapeut ondersteuning kan bieden. Uit onderzoek is gebleken dat fysiotherapie tijdens de behandelfase een positief effect heeft op de behandeling;
  • de herstelfase: na de behandeling moet het lichaam herstellen en moet de belastbaarheid opgebouwd worden, zodat de patiënt zijn/haar leven weer kan oppakken. De fysiotherapeut kan een passend beweegprogramma aanbieden;
  • de palliatieve fase: tijdens deze fase is het belangrijk de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Een actieve leefstijl met veel lichaamsbeweging is belangrijk;
  • de terminale fase: tijdens deze fase is er vaak sprake van vermoeidheid, pijn en benauwdheid. De fysiotherapeut kan bijv. ontspanningsoefeningen aanbieden, begeleiden bij belasten, advies en ondersteuning bieden bij ademhalingsoefeningen.

COPD

Voelt u zich benauwd wanneer u zich inspant? Last van hoestbuien? Misschien denkt  u dat het beter is om lichamelijke activiteit te vermijden om de benauwdheid te verminderen. Maar het omgekeerde is waar. Het is zelf heel belangrijk om te bewegen wanneer u COPD of andere longklachten heeft. Als u minder beweegt nemen de klachten toe en worden u beperkingen groter.

Ademhalingsoefeningen

–       U leert om op de goede manier adem te halen

–       U leert om ontspannen adem te halen tijdens benauwdheid, ook tijdens exacerbatie

Beweegprogramma
Speciaal voor mensen met lichte tot matige COPD is het beweegprogramma COPD ontwikkeld. Het beweegprogramma is een combinatie van kracht en conditie training. U doorloopt het beweegprogramma samen met een COPD fysiotherapeut. Dit is een fysiotherapeut die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Deze fysiotherapeut is daarnaast speciaal opgeleid voor het beweegprogramma COPD.